Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W chwili obecnej w naszym własnym kraju poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie znacznym pułapie (aktualnie jest to w przybliżeniu dwanaście %). Trudno polemizować o wiarygodności danych pomimo tego wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie osób nieposiadających pracy jest o tyle trudna, że z jednej strony nie mają dochodów a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć żadnego pożyczki mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych zupełnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która nie posiada pracy a nadchodzą u niej nagłe wydatki np. przymus naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny typ kredytu a któregoż otrzymanie wiąże się z szeregiem wymogów jakie należy spełnić. W 1szej kolejności wypada stwierdzić, iż tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. złotych przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę).


Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.