Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych

Dowiedz się więcej
W nowoczesnych czasach znacznie zwiększyła się cena informacji. Ta jednostka, która wie więcej i jest w stanie zrobić pożytek z tej wiedzy praktycznej jest niezmiernie poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Wiedza którą posiadamy może być nam również w dużym stopniu użyteczna w prywatnym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla dużej liczby ludzi może okazać się szokiem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przekazany nie tylko poprzez bank ale również poprzez osobę prywatną.
http://podzastaw.org
Ogólnie możemy wyróżnić dwa rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym zadomowiły się obie nazwy). Są między nimi konkretne rozróżnienia, które posiadam nadzieję niniejszy paragraf uwypukli. Bank jako instytucja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, zakup mieszkania itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób wyznaczony w umowie kredytowej. Bank pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonego kredytu precyzuje warunek polegający na zrobieniu wpisu w części IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w momencie gdy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w relatywnie krótkim czasie zaspokoić swoje roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku pieniądze są przekazywane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei podpisywana kancelarii notarialnej. Oprócz tego pożyczkodawca ma możliwość się ubezpieczyć poprzez zapis w części IV KW - hipoteka lub części II ksiąg wieczystych- własność.