Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym kraju wysokość bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo znacznym stopniu (w tym momencie jest to około dwanaście procent). Ciężko mówić o rzetelności danych jednak wolno nam przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja jednostek nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, że z jednej strony nie mają przychodów a z 2-iej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług kredytowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
czytaj
Będzie to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która to nie ma zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe koszty np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a któregoż otrzymanie wiąże się z szeregiem wymogów które wypada wykonać. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie prezentowane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. złotych zarobku na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o pożyczkę).
pozyczki dla zadluzonych
Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.